Fundacja Lepiej Działać

Dla fundacji zajmującej się wykluczeniem cyfrowym zrealizowaliśmy logo, materiały promocyjne oraz stronę www.

www.lepiejdzialac.org