Jim Jarmusch


Deadman

format: 115x165mm
objętość: 160 stron

Deadman jest praktyczną pracą dyplomową
zrealizowaną w Pracowni Projektowania Książki
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Celem tej pracy było stworzenie książki opartej
o ścieżkę dialogową z filmu. W projekcie tym został
odzwierciedlony westernowo-oniryczny charakter
historii Williama Blake'a. Światy te płynnie się
przenikają, aż do samego końca.

Promotor:
prof. Maciej Buszewicz
as. Daniel Mizieliński

http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman01.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman02.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman03.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman04.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman08.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman07.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman05.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman06.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman09.jpg http://okumile.pl/files/gimgs/30_deadman10.jpg